Các mô hình sóng điều chỉnh hay còn gọi là Corrective wave. Đây là một thành phần quan trọng để hình thành nên phương pháp sóng Elliott. Mô hình sóng điều chỉnh giữ vai trò chủ chốt. Vậy tại sao chúng ta cần quan tâm đến các mô hình sóng điều chỉnh? Đặc biệt là đối với những nhà đầu tư Forex. Bên cạnh đó, Corrective wave bao gồm những mô hình nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong bài viết ngày hôm nay nhé!

Khái niệm về mô hình sóng điều chỉnh là gì?

Các mô hình sóng điều chỉnh được biết đến là mô hình gồm 3 sóng ngược xu hướng với mô hình sóng chủ (Impulse).

Để phân biệt sóng điều chỉnh với sóng chủ một cách đơn giản nhất, người ta đánh dấu theo các chữ cái A-B-C.

Khái niệm Corrective wave là gì?

Khái niệm Corrective wave là gì?

Mô hình sóng điều chỉnh hay còn gọi là Corrective wave

Mô hình sóng điều chỉnh hay còn gọi là Corrective wave

Xét về mặt cấu trúc, các mô hình sóng điều chỉnh rất đa dạng. Tuy nhiên, bạn đừng lo vì bài viết này sẽ giải đáp hết từng loại mô hình sóng điều chỉnh.

Các mô hình sóng điều chỉnh phổ biến hiện nay

Mô hình sóng Zigzag

Mô hình sóng Zigzag có ký hiệu là ZZ.

Mô hình sóng Zigzag (ZZ) có cấu trúc 3 sóng được đánh dấu A-B-C, hầu hết di chuyển ngược với xu hướng chính. Mô hình sóng Zigzag là một trong các mô hình sóng Elliott điều chỉnh được biết đến nhiều nhất.

Tìm hiểu về mô hình sóng Zigzag

Tìm hiểu về mô hình sóng Zigzag

Quy tắc mô hình sóng Zigzag

Sóng A phải dựa theo mô hình Impulse (IM) hoặc Leading Diagonal (LD).

Minh hoạ sóng A chi tiết

Minh hoạ sóng A chi tiết

Sóng B chỉ có thể là mô hình sóng điều chỉnh và yêu cầu ngắn hơn sóng A về khoảng cách giá.

Sóng B có thể thuộc nhiều dạng mô hình khác nhau

Sóng B có thể thuộc nhiều dạng mô hình khác nhau

Sóng C phải theo mô hình Impulse (IM) hoặc Ending Diagonal (ED).

Minh hoạ sóng C

Minh hoạ sóng C

Sóng C có thể là mô hình Ending Diagonal (ED) khi sóng A là mô hình Leading Diagonal (LD).

Những quy tắc của mô hình sóng Zigzag

Những quy tắc của mô hình sóng Zigzag

Những biến thể của mô hình sóng Zigzag

Mô hình sóng Zigzag Running

Với mô hình Zigzag Running thì điểm cuối cùng của sóng C không vượt qua điểm cuối của sóng A.

Minh hoạ mô hình sóng Zigzag Running

Minh hoạ mô hình sóng Zigzag Running

Mô hình sóng Zigzag Elongated

Với mô hình Zigzag Elongated thì sóng C có độ dài lớn hơn so với sóng A, cụ thể có thể dài bằng 2.618 lần sóng A.

Minh hoạ mô hình Zigzag Elongated

Minh hoạ mô hình Zigzag Elongated

Mô hình sóng Double Zigzag và mô hình sóng Triple Zigzag

Các biến thể phổ biến của mô hình Zigzag (ZZ) là mô hình Double Zigzag (DZ) và mô hình Triple Zigzag (TZ).

Về bản chất thì chúng đều là các mô hình điều chỉnh. Mô hình Triple Zigzag (TZ) có số lần xuất hiện rất ít. Toàn bộ các mô hình điều chỉnh này tạo thành họ Zigzag (ZZ).

Mô hình Double Zigzag

Giống như tên gọi của nó, mô hình Double Zigzag (DZ) được hình thành bởi 2 mô hình Zigzag (ZZ). Hai mô hình này được nối với nhau bằng một mô hình điều chỉnh  khá ngắn có tên là sóng (X).

Mô hình Double Zigzag (DZ) được biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y) trong đó các sóng (W), (Y) dựa trên mô hình Zigzag (ZZ).

Mô hình Double Zigzag sẽ như thế nào?

Mô hình Double Zigzag sẽ như thế nào?

Mô hình Triple Zigzag

Mô hình Triple Zigzag (TZ) do 3 mô hình Zigzag (ZZ) hình thành. Tương tự với mô hình Double Zigzag, chúng cũng được nối với nhau bởi 2 mô hình sóng điều chỉnh khá ngắn gọi là sóng (X).

Mô hình Triple Zigzag (TZ) được biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z) trong đó những sóng (W), (Y), (Z) dựa trên mô hình Zigzag (ZZ).

Hình ảnh chi tiết mô hình Triple Zigzag

Hình ảnh chi tiết mô hình Triple Zigzag

Quy tắc của mô hình sóng Double Zigzag và Triple Zigzag

 • Các sóng (W), (Y), (Z) phải theo mô hình Zigzag (ZZ).
 • Các sóng (X) có thể dựa theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào ngoại trừ mô hình Expanding Triangle (ET).
 • Sóng (X) phải ngắn hơn sóng (W) về biên độ giá.
 • Sóng (Y) phải tương đương hoặc dài hơn sóng (X) về biên độ giá.
 • Sóng (X) thứ hai phải ngắn hơn sóng (Y) về biên độ giá.
 • Sóng (Z) phải tương đương hoặc dài hơn sóng (X) thứ hai về biên độ giá.
Quy tắc của những mô hình sóng điều chỉnh này

Quy tắc của những mô hình sóng điều chỉnh này

Lưu ý: Các mô hình sóng Double Zigzag (ZZ) và Triple Zigzag (TZ) bao gồm các mô hình Zigzag (ZZ) vì vậy các biến thể Zigzag (ZZ) Running, Zigzag (ZZ) Elongated cũng hàm chứa trong các mô hình sóng điều chỉnh này.

Mô hình sóng Flat

Mô hình sóng Flat có ký hiệu là FL.

Minh hoạ mô hình sóng Flat

Minh hoạ mô hình sóng Flat

Các mô hình Flat (FL) là một mẫu sóng điều chỉnh rất hay xuất hiện. Chúng khác với các mô hình Zigzag (ZZ) đó là chúng có xu hướng di chuyển lên và xuống thay vì tăng hoặc giảm mạnh, do đó có tên là “Flat”.

Bên cạnh đó, mô hình Flat (FL) không dựa theo cấu trúc sóng 5-3-5 mà theo cấu trúc sóng 3-3-5 hay 3-3-7. Ngược lại các mô hình Zigzag di chuyển dập dềnh nhanh và mạnh theo cấu trúc sóng 5-3-5.

Quy tắc mô hình sóng Flat

 • Sóng A có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào.
 • Sóng B có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào ngoại trừ mô hình Contracting Triangle (CT) và Expanding Triangle (ET).
 • Sóng B phải thoái lui ít nhất 50% sóng A về giá (theo Fibonacci Retracement) và phải ngắn hơn gấp đôi chiều dài sóng A (0.5A ≤ B ≤ 2A).
 • Sóng C chỉ có thể là mô hình Impulse (IM) hoặc Ending Diagonal (ED) hoặc Double Zigzag (DZ). Nếu sóng C theo mô hình Double Zigzag (DZ) mà sóng X mở rộng thì cấu trúc sóng bên trong của mô hình Flat (FL) là 3-3-3. Ngược lại, nếu sóng X không mở rộng thì cấu trúc sóng bên trong của mô hình Flat (FL) sẽ là 3-3-7.
 • Chiều dài sóng C không hơn 3 lần chiều dài sóng A (C ≤ 3A).
 • Sóng C phải chia sẻ phạm vi giá với sóng A.
Các quy tắc mô hình sóng Flat cần lưu ý

Các quy tắc mô hình sóng Flat cần lưu ý

Các quy tắc mô hình sóng Flat cần lưu ý - ảnh 2

Các quy tắc mô hình sóng Flat cần lưu ý – ảnh 2

Các biến thể của mô hình sóng Flat

Mô hình Flat Irregular

Mô hình sóng Flat Irregular là một biến thể đặc biệt phổ biến của mô hình sóng Flat. Ở đây, sóng B được mở rộng ra ngoài điểm cuối của sóng chính trước đó (nói một cách khác, là vượt qua điểm bắt đầu của sóng A).

Sức mạnh của sóng B thể hiện thị trường muốn di chuyển theo hướng của sóng B. Nếu sóng C dài hơn nhiều so với sóng A thì lực này sẽ yếu đi.

Biến thể đầu tiên là mô hình Flat Irregular

Biến thể đầu tiên là mô hình Flat Irregular

Mô hình Flat Running

Trong mô hình Flat Running, phần cuối của sóng C không vượt qua phần cuối của sóng A. Điều này cho thấy sức mạnh của xu hướng chính.

Biến thể tiếp theo là mô hình Flat Running

Biến thể tiếp theo là mô hình Flat Running

Mô hình Flat Elongated

Đối với mô hình Flat Elongated, sóng C dài hơn nhiều so với sóng A, có lẽ dài hơn 2.618 lần so với sóng A. Trong sóng này, sóng C thường đi theo sóng chính và kéo dài đến sóng thứ 5.

Biến thể thứ ba là mô hình Flat Elongated

Biến thể thứ ba là mô hình Flat Elongated

Mô hình sóng Double Three và mô hình sóng Triple Three

Mô hình Double Three có ký hiệu là D3 và mô hình Triple Three có ký hiệu là T3.

Các mô hình Double Three (D3) rất hay xuất hiện còn các mô hình Triple Three (T3) thì ít khi xuất hiện hơn.

Quy tắc của hai mô hình sóng điều chỉnh

 • Sóng (W) có thể đi theo bất kỳ mô hình sóng điều chỉnh nào ngoại trừ các mô hình Triangle (Contracting, Expanding), sóng Double hoặc sóng Triple.
 • Sóng (X) có thể đi theo bất kỳ mô hình sóng điều chỉnh nào ngoại trừ các mô hình Double hoặc Triple. Mức thoái lui tối thiểu của sóng (X) là 50% của sóng (W); mức thoái lui tối đa của sóng (X) là 400% của sóng (W).
 • Sóng (Y) có thể đi theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào ngoại trừ các mô hình Double hoặc Triple. Giá của sóng (Y) phải lớn hơn giá của sóng (X), trừ khi sóng (Y) là mô hình Triangle (Contracting, Expanding).
 • Sóng (X) thứ hai có thể đi theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào ngoại trừ mô hình Double hoặc Triple. Mức thoái lui tối thiểu của sóng thứ hai (X) là 50% của sóng (Y); mức thoái lui tối đa của sóng thứ hai (X) là 400% của sóng (Y).
 • Sóng (Z) có thể đi theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào ngoại trừ các mô hình Double hoặc Triple. Tuy nhiên, nếu sóng (Y) là sóng Zigzag (ZZ), thì sóng (Z) không thể là sóng Zigzag (ZZ). Giá của sóng (Z) phải lớn hơn giá của sóng thứ hai (X).

Mô hình sóng Double Three

Mô hình Double Three (D3) bao gồm 2 mô hình sóng điều chỉnh khi không cùng dạng mô hình sóng Zigzag (ZZ) được kết nối bằng một mô hình sóng điều chỉnh ngắn gọi là sóng (X).

Mô hình sóng Double Three (D3) được biểu diễn bằng sóng (W)-(X)-(Y), trong đó các sóng (W), (Y) không có cùng dạng sóng Zigzag (ZZ).

Nắm rõ mô hình Double Three bằng minh hoạ hình ảnh chi tiết

Nắm rõ mô hình Double Three bằng minh hoạ hình ảnh chi tiết

Cấu trúc chi tiết sóng của mô hình Double Three (D3):

Sóng (W) là Zigzag (ZZ) trong khi sóng (Y) thuộc những dạng Triangle (Contracting, Expanding) hoặc những dạng Flat (FL).

Cấu trúc minh hoạ chi tiết mô hình Double Three

Cấu trúc minh hoạ chi tiết mô hình Double Three

Sóng (W) là các dạng Flat (FL) trong khi sóng (Y) thuộc những dạng Flat (FL), Zigzag (ZZ) hoặc những dạng Triangle (Contracting, Expanding).

Minh hoạ các mô hình sóng điều chỉnh

Minh hoạ các mô hình sóng điều chỉnh

Mô hình sóng điều chỉnh Triple Three

Mô hình sóng Triple Three (T3) sẽ hình thành khi 3 mô hình sóng điều chỉnh với điều kiện không cùng dạng Zigzag (ZZ) nối với nhau bởi hai Corrective wave ngắn gọi là sóng (X).

Mô hình Triple Three (D3) hiển thị bởi các sóng (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z) trong đó các sóng (W), (Y), (Z) không có cùng mô hình sóng Zigzag (ZZ).

Mô hình Triple Three biến đổi như thế nào ở thị trường Bull và Bear?

Mô hình Triple Three biến đổi như thế nào ở thị trường Bull và Bear?

Cấu trúc chi tiết của mô hình sóng Triple Three (T3):

Sóng (W) thuộc các dạng Zigzag (ZZ) trong khi sóng (Y) thuộc các dạng Flat (FL) và sóng (Z) thuộc các dạng Triangle (Contracting, Expanding):

Cấu trúc mô hình sóng Triple Three

Cấu trúc mô hình sóng Triple Three

Sóng (W) thuộc các dạng Flat (FL) trong khi sóng (Y) và sóng (Z) thuộc các dạng Flat (FL), Zigzag (ZZ) hay Triangle (Contracting, Expanding). Tuy nhiên sóng (Z) không phải là Zigzag (ZZ) nếu sóng (Y) thuộc mô hình sóng Zigzag (ZZ):

Những biến đổi của mô hình sóng Triple Three

Những biến đổi của mô hình sóng Triple Three

Mô hình Contracting Triangle (CT) và mô hình Expanding Triangle (ET)

Hai dạng mô hình tam giác hay gặp nhất chính là Contracting Triangle (CT) và Expanding Triangle (ET).

Mô hình Contracting Triangle (CT) có ký hiệu là CT, mô hình Expanding Triangle có ký hiệu là ET.

Các mô hình sóng điều chỉnh này có cấu trúc 5 sóng, được đánh dấu A-B-C-D-E, di chuyển trong phạm vi 2 đường kênh giá hội tụ (Contracting) hoặc mở rộng (Expanding) được vẽ từ A đến C và từ B đến D.

Mô hình Contracting Triangle

Mô hình Contracting Triangle (CT) sẽ xuất hiện thường xuyên. Trong mô hình này 2 đường kênh giá AC, BD sẽ hội tụ dần.

Mô hình sóng Contracting Triangle tại thị trường Bull và Bear?

Mô hình sóng Contracting Triangle tại thị trường Bull và Bear?

Quy tắc mô hình sóng điều chỉnh Contracting Triangle (CT)
 • Sóng A chỉ có thể thuộc dạng ZigZag (ZZ), Double ZigZag (DZ) hoặc Triple ZigZag (TZ) hoặc Flat (FL).
 • Sóng B chỉ có thể thuộc một trong những dạng Zigzag (ZZ), Double Zigzag (DZ) hoặc Triple Zigzag (TZ).
 • Sóng C và D có thể đi theo bất kỳ mô hình sóng điều chỉnh nào ngoại trừ Contracting Triangle (CT) hoặc Expanding Triangle (ET).
 • Các sóng A, B, C và D phải di chuyển trong hoặc gần các đường kênh giá AC và BD. Việc vượt qua kênh giá phải xảy ra sau khi kết thúc sóng E và các đường kênh giá phải gặp nhau và không thể song song.
 • Một trong các đường kênh giá có thể nằm ngang (do đó, mô hình Contracting Triangle (CT) có thể thuộc dạng Symmetrical Triangle, hay dạng Ascending Triangle hoặc dạng Descending Triangle).
 • Sóng E có thể thuộc một trong các dạng ZigZag (ZZ), Double ZigZag (DZ) hoặc Triple ZigZag (TZ) hoặc Contracting Triangle (CT).
 • Giá của sóng E phải ngắn hơn sóng D và sóng E phải dài hơn 20% so với giá sóng D (0,2 D < E < D).
 • Giá thuộc sóng A hoặc sóng B phải là dài nhất. Sóng E phải kết thúc trong phạm vi giá của sóng A. Sóng E phải di chuyển trong hoặc gần đường kênh BD.
Tìm hiểu các quy tắc các sóng thuộc mô hình Contracting Triangle (CT)

Tìm hiểu các quy tắc các sóng thuộc mô hình Contracting Triangle (CT)

Những biến thể của mô hình sóng Contracting Triangle (CT)
 • Khi 2 đường kênh AC, BD hội tụ đối xứng sẽ hình thành dạng Contracting Triangle (CT) Symmetrical.
 • Khi 2 đường kênh AC, BD hội tụ trong đó AC nằm ngang (Horizonal) và BD hướng xuống (Descending) thì có Contracting Triangle (CT) Descending.
 • Khi 2 đường kênh AC, BD hội tụ và BD nằm ngang cùng AC hướng lên (Ascending) thì xuất hiện Contracting Triangle (CT) Ascending.
 • Khi 2 đường kênh AC, BD hội tụ và cùng chạy với hướng chếch lên hoặc chếch xuống thì hình thành Contracting Triangle (CT) Running.
Các biến thể của mô hình này được minh hoạ chi tiết bằng hình ảnh

Các biến thể của mô hình này được minh hoạ chi tiết bằng hình ảnh

Mô hình Expanding Triangle

Các mô hình Expanding Triangle (ET) rất hiếm trong số các mô hình sóng Elliott. Trong mô hình này, các đường kênh giá AC và BD mở rộng dần về bên phải.

Mô hình sóng Expanding Triangle (ET) biến đổi như thế nào ở thị trường Bull và Bear?

Mô hình sóng Expanding Triangle (ET) biến đổi như thế nào ở thị trường Bull và Bear?

Quy tắc mô hình sóng điều chỉnh Expanding Triangle (ET):

 • Cả 5 sóng A, B, C, D, E phải tuân theo mô hình ZigZag (ZZ), Double ZigZag (DZ) hoặc Triple ZigZag (TZ).
 • Giá của sóng B phải ngắn hơn sóng C nhưng dài hơn 40% sóng C (0,4C < B < C). Các sóng A, B, C và D phải di chuyển trong hoặc gần các đường kênh giá AC và BD. Sóng C phải ngắn hơn sóng D, nhưng dài hơn 40% so với giá sóng D (0,4D < C < D).
 • Sóng A phải di chuyển trong hoặc gần đường kênh AC. Sự giao thoa đường kênh phải xảy ra trước khi sóng A bắt đầu. Các đường kênh phải phân kỳ, chúng tuyệt đối không được song song. Thêm vào đó, cần lưu ý là không có đường kênh giá nào nằm ngang.
 • Giá của sóng E phải dài hơn sóng D và sóng D phải lớn hơn 40% so với sóng E (0,4E < D < E). Hay nói cách khác, sóng A hoặc sóng B là những sóng ngắn nhất về giá. Sóng E phải di chuyển trong hoặc gần đường kênh BD.
Những sóng thuộc dạng mô hình ET

Những sóng thuộc dạng mô hình ET

Lưu ý: mô hình Expanding Triangle (ET) không có các biến thể.

Với bài viết ngày hôm nay, bạn đã biết được các mô hình sóng điều chỉnh là gì rồi đúng không? Corrective wave có những dạng nào và cấu trúc chi tiết của chúng. Hy vọng với những kiến thức bổ ích này, bạn có thể áp dụng vào quá trình đầu tư của mình. Chúc các bạn sẽ có được những cuộc giao dịch thành công.

Xem thêm: Mô hình sóng đẩy là gì? Các biến thể của mô hình Impulse Wave nên biết

Rate this post
Trang Thái Hùng - tác giả của ForexDictionary

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.

Các bài viết liên quan