Equity là gì? Equity là một khái niệm khá đơn giản nhưng rất quan trọng mà bạn cần nắm nếu là một nhà đầu tư Forex. Trước khi trở thành một trader giao dịch chuyên nghiệp, việc nắm được các kiến thức cơ bản là điều cần thiết. Và Equity là một trong những thuật ngữ rất thường hay được sử dụng trong giao dịch Forex. Trong bài viết này, cùng sanforex.me tìm hiểu mọi kiến thức liên quan đến Equity, cách tính Equity và trong Forex, Equity đề cập đến điều gì.

Trong Forex, Equity là gì?

Tìm hiểu Equity trong Forex là gì?

Tìm hiểu Equity trong Forex là gì?

Như đã đề cập bên trên, Equity là một khái niệm thường gặp trong Forex. Cụ thể, thuật ngữ này chỉ tổng giá trị hiện tại của tài khoản giao dịch. Khi lệnh giao dịch đang mở, Equity sẽ bằng tổng số tiền ký quỹ mà trader giao dịch cộng với số dư tài khoản chưa dùng đến. Nếu không mở lệnh giao dịch, Equity sẽ gọi là “Dư ký quỹ (Free Margin), hay nói cách khác là số dư tài khoản.

Chi tiết về Equity trong Forex

Vậy Equity là gì? Dịch sang tiếng Việt chúng ta có vốn chủ sở hữu, tổng giá trị hiện tại tài khoản Forex của bạn. Nếu bạn mở lệnh giao dịch, nền tảng sẽ bổ sung thêm các tham số vào phương trình vốn chủ sở hữu. Những tham số ở MetaTrader 4 (MT4) sẽ hiển thị ở cửa sổ terminal:

  • Tham số thứ nhất là Margin (Tiền ký quỹ): Đây là mức thế chấp mà nhà giao dịch cần gửi vào sàn chứng khoán để được sử dụng các tỷ lệ đòn bẩy do sàn đưa ra. Thị trường Forex có tính đòn bẩy cao, cho phép nhà giao dịch giao dịch đặt cược một số tiền cụ thể (tiền ký quỹ) để thiết lập các vị thế lớn hơn.
  • Tham số thứ hai là Balance: Đây là tổng số dư lúc đầu trong tài khoản giao dịch. Balance không bị tác động bởi các giao dịch đang mở. Nó chỉ bị ảnh hưởng nếu toàn bộ các giao dịch bị đóng lại.
  • Tham số thứ ba là Unrealized profit/loss: Unrealized profit/loss hay các khoản lãi hay lỗ chưa xác định được mà tài khoản giao dịch có được từ toàn bộ các giao dịch đang mở. Nó được xem là lãi hay lỗ chưa tính vì trader chưa dừng lệnh nên nó chưa được hiện thực hóa. Lãi hay lỗ chưa hiện thực hóa giúp trader nhận biết tình hình hiện tại của các lệnh giao dịch trên thị trường chứng khoán. Nếu trader chưa đóng vị thế, chúng chưa được đưa vào tài khoản và có thể bị thay đổi. Unrealized profit/loss sẽ là hiện thực nếu trader thực hiện đóng các giao dịch. Lúc này, tài khoản nhà giao dịch sẽ được thêm tiền hoặc bị trừ đi. Với thời điểm lãi/ lỗ chưa hiện thực hóa, bất kể giá bị điều chỉnh thì tài khoản của nhà giao dịch vẫn như cũ.
  • Tham số cuối cùng là Equity trong Forex: Có nghĩa là số tiền thực tế nhà giao dịch sẽ nhận được nếu đóng toàn bộ các lệnh giao dịch đang mở. Balance (số dư tài khoản) bao gồm Equity (Vốn chủ sở hữu) và lãi/ lỗ chưa hiện thực hóa từ các giao dịch đang mở.
Đặc điểm của Equity là gì?

Đặc điểm của Equity là gì?

Xét theo cơ bản, Equity (Vốn chủ sở hữu) ở một khía cạnh nhất định, nó là khoản lãi hay lỗ mà tài khoản của trader sẽ nhận được từ các lệnh giao dịch đang mở hoặc đóng. Equity có sự thay đổi nếu lãi/lỗ chưa hiện thực hóa vì các giao dịch chưa được đóng. Nếu trader đóng các giao dịch, số dư tài khoản thực sẽ được cộng thêm lãi hoặc lỗ thì trừ đi. Lúc này, nhà giao dịch sẽ có Equity thực tế.

Những định nghĩa về Balance (số dư tài khoản), đòn bẩy, Equity trong Forex và ký quỹ có nhiều sự liên kết với nhau. Chính vì thế, nhà đầu tư cần nắm được mối liên quan giữa chúng để giữ ổn định nguồn vốn trong quá trình giao dịch. Các nhà giao dịch khi gặp các lệnh gọi ký quỹ (Margin Call) là các trader không nắm được sự liên kết của đòn bẩy, Equity, ký quỹ và số dư trong tài khoản. Thực tế, họ mở lệnh giao dịch mà không quan tâm đến sự cân bằng của các yếu tố này.

Vốn chủ sở hữu hay Equity, hay được xem là một mức đòn bẩy quan trọng. Phần lớn, Equity trong tài khoản Forex phải lớn hơn số tiền gửi ký quỹ sử dụng để mở các vị thế. Đòn bẩy, vốn chủ sở hữu được sử dụng trong việc giao dịch, giữ nhiệm vụ quan trọng để nhận biết các lợi nhuận hoặc lỗ. Đây là lý do vì sao nhà giao dịch cần nắm được tính cách Equity là gì để duy trì được tính cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro có thể xảy ra trong giao dịch, tương tự với nhiệm vụ của đòn bẩy trong các vị thế đang mở. Tóm lại, nếu muốn giao dịch hiệu quả trên thị trường tài chính, bạn cần hiểu Equity là gì, Equity trong ngoại hối là gì,…

Cách tính Equity trong Forex như thế nào?

Hướng dẫn tính vốn chủ sở hữu - Equity

Hướng dẫn tính vốn chủ sở hữu – Equity

Để các bạn nắm chắc về Equity là gì, chúng ta cùng đi qua một số minh họa sau. Đầu tiên, hãy quan sát cửa sổ terminal trên MetaTrader 4 lúc thị trường có lệnh giao dịch đang được mở. Balance (số dư tài khoản) chỉ thay đổi nếu nhà giao dịch đóng lệnh giao dịch trên thị trường. Bên cạnh đó, lợi nhuận hay lỗ từ các giao dịch chỉ được thêm vào hoặc trừ đi từ tài khoản lúc đầu. Vì vậy, khi truy cập vào cửa sổ terminal, bạn sẽ nhìn thấy số dư mới.

Hãy quan sát minh họa sau đây để nắm được Equity là gì, cách tính Equity trong Forex.

Đầu tiên, Margin (Tiền ký quỹ) sẽ tính với công thức dưới đây:

Tiền ký quỹ = (khối lượng giao dịch x giá tài sản)/đòn bẩy

Giả sử trader có 5.000 Euro trong tài khoản và sẽ giao dịch với cặp tiền EUR/USD. Cặp tiền này hiện đang giao dịch ở mức 1,1400 với tỷ lệ đòn bẩy là 30:1. Khối lượng giao dịch là 1 Mini-Lot ( tương đương 10.000 đơn vị). Khi đó, tiền ký quỹ sẽ là:

Ví dụ nhà giao dịch có 5.000 Euro trong tài khoản, giao dịch với cặp EUR/USD. Hiện tại, cặp tiền đang giao dịch trong mức 1,1400 với mức đòn bẩy là 30:1. Khối lượng giao dịch là 1 mini-lot (bằng 10.000 đơn vị). Lúc này, Margin sẽ suy ra công thức như sau:

Tiền ký quỹ = (10.000 * 1,1400)/30 = 11.400/30 = 380,00

Một pip di chuyển trị giá 1 USD. Vì vậy, khi giá trị của cặp tiền thay đổi 100 pip theo hướng mà nhà giao dịch dự đoán, toàn bộ lợi nhuận chưa hiện thực hóa là 87,72 Euro  (USD 1/1,1400 * 100 Pips). Lúc này, tổng Equity mà bạn đang nắm giữ sẽ tăng lên 5087,72 Euro (5.000 Euro + 87,72 Euro = 5087,72 Euro).

Dư ký quỹ (Free margin) = Equity – ký quỹ. Trong tình huống này, dư ký quỹ của nhà giao dịch là 4707,72 Euro (Equity 5087,72 Euro – ký quỹ 380,00 Euro).

Mức ký quỹ (Margin Level) có thể tính thông qua chia tổng Equity cho số tiền ký quỹ và nhân nó cùng 100. Vì vậy:

Mức ký quỹ = (5087,72 Euro/380,00 Euro) x 100 = 1338,87%

Thông qua minh họa bên trên, nhà giao dịch có thể nhận biết rằng Equity (Vốn chủ sở hữu) tức tổng tiền nhà giao dịch hiện sở hữu trong tài khoản, cùng với lãi hay lỗ thực tế sau khi đóng tất cả các lệnh đang giao dịch. Hay giải thích theo cách khác:

Equity (Vốn chủ sở hữu) = Balance (Số dư tài khoản) + Floating P/L (Lãi/lỗ thả nổi) hoặc chưa hiện thực hóa vì giao dịch đang mở.

Chiến lược giao dịch hiệu quả cùng Equity

Để giao dịch hiệu quả cùng Equity, bạn cần gì?

Để giao dịch hiệu quả cùng Equity, bạn cần gì?

Khi thị trường không đi theo hướng mà bạn đang dự đoán và số lượng lỗ đang giảm, khoản tiền ký quỹ thực tế sẽ nhiều hơn và Equity của bạn sẽ nhanh chóng vượt qua số tiền ký quỹ thêm lần nữa. Bên cạnh đó, phạm vi giao dịch mới sẽ được nhận biết dựa trên mức độ mà Equity trong Forex vượt ký quỹ. Ngoài ra, sẽ có những trường hợp khác khó nhận thấy. Khi thị trường lại một lần nữa đi ngược chiều hướng mà bạn dự đoán, Equity sẽ giảm thấp hơn ký quỹ, làm cho việc hỗ trợ những vị thế đang mở khó khăn hơn.

Có thể bạn đã biết những giao dịch thua lỗ nên được dừng lại để duy trì sự cân bằng phương trình và đảm bảo vốn đòn bẩy của sàn giao dịch.

Thêm vào đó, sàn giao dịch mà bạn lựa chọn có thể đưa ra giới hạn về tỷ lệ phần trăm hình thành mức giá trị cho trường hợp này xảy ra. Khi sàn giao dịch quy định mức ký quỹ 10%, điều này có nghĩa là mức ký quỹ lên đến tỷ lệ 10% (nghĩa là Equity là 10% thuộc ký quỹ), sàn giao dịch sẽ tự động dừng các giao dịch thua lỗ, tiến hành từ những lệnh mang tổn thất thả nổi cao nhất.

Với một số sàn giao dịch, sẽ cung cấp đa dạng các loại tài khoản để nhà giao dịch lựa chọn, phụ thuộc vào tình trạng của mỗi người dùng. Thị trường Forex có 2 loại trader: Một là trader mới tham gia vào thị trường, trader kinh nghiệm lâu năm. Sẽ có những tài khoản thích hợp dành riêng cho mỗi phân khúc này.

Khi đã đóng một lệnh với mức lỗ thả nổi cao nhất, thị trường vẫn đi ngược hướng sao với những gì đã dự đoán, nguồn vốn của sàn giao dịch có thể lại bị đe dọa, qua đó họ sẽ tiến hành đóng vị thế nào đang có mức lỗ lớn nhất, hay lỗ chưa hiện thực hóa. Không nhất thiết phải nói rằng khi trader rót thêm vốn để mở rộng phạm vi giao dịch thông qua phương pháp giao dịch ký quỹ nhanh chóng (chẳng hạn thẻ tín dụng), tiền có thể được lấy thông qua tài khoản mới để bổ sung vào ký quỹ, vì thế, duy trì các lệnh đang mở.

Việc nắm được vai trò của Equity là gì trong Forex đa phần sẽ hỗ trợ bạn với tư cách là một trader thực thụ với việc giữ cho cấu trúc hoạt động giao dịch luôn ổn định, bên cạnh đó hạn chế được rủi ro trong quá trình giao dịch, trong đó là những cơn ác mộng khi bị gọi ký quỹ (Margin Call).

Nắm rõ Equity cũng giúp đưa ra chiến lược đầu tư hiệu quả

Nắm rõ Equity cũng giúp đưa ra chiến lược đầu tư hiệu quả

Thông qua vốn chủ hữu – Equity là gì, các bạn đã nắm được một khái niệm quan trọng trong giao dịch Forex. Quan trọng nhất chính là phải biết Equity nên cần được giữ ở mức cao nhất có thể để không bị tác động bởi các giao dịch thua lỗ. Bạn có thể tăng vốn chủ sở hữu qua sử dụng các mức đòn bẩy của sàn giao dịch, ký quỹ thích hợp với quy mô tài khoản của bạn. Đồng thời, hãy đánh giá khách quan năng lực của mình trước khi giao dịch chính thức. Bạn cần đảm bảo mọi thứ an toàn, hạn chế rủi ro về mức thấp nhất có thể. Trường hợp không tự tin vào năng lực của mình, bạn có thể thử với tài khoản demo trước.

Tham khảo thêm:

Hướng dẫn cách tính lời lỗ Forex đơn giản nhất

Ủy thác đầu tư Forex – Ưu nhược điểm là gì?

Rate this post
Trang Thái Hùng - tác giả của ForexDictionary

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.

Các bài viết liên quan