Fixed Exchange Rate là gì? Thuật ngữ này được biết đến như một hệ thống tỷ giá hối đoái trong tài chính quốc tế, trong đó đồng tiền được gắn kết với một tỷ giá cố định đối với đồng tiền nước ngoài. Trong hệ thống này, chính phủ cam kết can thiệp để duy trì tỷ giá ổn định. Điều này giúp giảm biến động và rủi ro trong giao dịch quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh và đầu tư. Tuy nhiên, hệ thống tỷ giá cố định cũng có những hạn chế cần được xem xét.

Tỷ giá hối đoái cố định là gì? Fixed Exchange Rate là gì?

Khám phá về vai trò, ưu điểm và nhược điểm của hệ thống tỷ giá hối đoái cố định

Khám phá về vai trò, ưu điểm và nhược điểm của hệ thống tỷ giá hối đoái cố định

Khái niệm

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định là cách quy định giá trị đồng tiền của một quốc gia so với đồng tiền của quốc gia khác. Trong hệ thống này, một quốc gia xác định giá trị của đồng tiền của họ theo một tỷ giá cố định đối với đồng tiền của quốc gia khác. Chính phủ cam kết sẽ mua bán ngoại tệ với tỷ giá đã quy định nếu cần.

Ví dụ, nếu quốc gia A có hệ thống tỷ giá hối đoái cố định với quốc gia B, thì mỗi đơn vị tiền tệ của quốc gia A sẽ có giá trị không thay đổi đối với đơn vị tiền tệ của quốc gia B. Điều này được duy trì ổn định trong một khoảng thời gian dài.

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định là cơ chế quản lý tỷ giá giữa các đơn vị tiền tệ. Trong hệ thống này, ngân hàng trung ương hoặc chính phủ can thiệp để mua hoặc bán đơn vị tiền tệ và giữ tỷ giá ở mức cố định.

Nguyên tắc của hệ thống tỷ giá hối đoái cố định

Để duy trì tỷ giá cố định là gì, có thể áp dụng các biện pháp như mua bán ngoại tệ, kiểm soát vốn và các chính sách tài khóa. Nhờ những biện pháp này, tỷ giá giữ ổn định và dự đoán được trong một khoảng thời gian dài.

Một số nguyên tắc cơ bản của hệ thống tỷ giá hối đoái cố định bao gồm:

 • Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định đơn giản là cách quốc gia xác định giá trị đồng tiền của họ theo một tỷ giá cố định đối với đồng tiền ngoại tệ. Ví dụ, Anh từng giữ tỷ giá cố định 1 bảng = 2,8 đô la Mỹ.
 • Khi giá trị đồng tiền trong nước tăng lên trên thị trường ngoại hối, chính phủ sẽ bán đồng tiền trong nước và mua đồng tiền ngoại tệ để giữ tỷ giá ổn định. Ngược lại, khi giá trị đồng tiền trong nước giảm, chính phủ sẽ mua đồng tiền trong nước và bán đồng tiền ngoại tệ để duy trì tỷ giá cố định.
Cơ chế này giúp giữ cho giá trị tiền tệ ổn định trên thị trường quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch và kinh doanh

Cơ chế này giúp giữ cho giá trị tiền tệ ổn định trên thị trường quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch và kinh doanh

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định đơn giản là khi một quốc gia xác định giá trị đồng tiền của họ theo một tỷ giá cố định đối với đồng tiền quốc tế. Điều này giúp các doanh nghiệp và tài chính ký kết hợp đồng bằng đồng tiền có giá trị ổn định, tránh rủi ro từ biến động tỷ giá hối đoái.

Tóm lại

Ưu điểm của hệ thống này là thúc đẩy giao dịch và quan hệ kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, cũng có nhược điểm và rủi ro. Hệ thống cố định có thể không phản ánh đúng lực lượng cung cầu trên thị trường và tạo ra thông tin sai lệch về lợi thế so sánh giữa các quốc gia.

Ngoài ra, hệ thống này có thể gây ra vấn đề về cán cân thanh toán khi các quốc gia phải bảo vệ tỷ giá không thực tế. Các nhà đầu cơ cũng có thể lợi dụng tình hình nếu tỷ giá cố định quá xa thực tế hoặc khả năng bảo vệ tỷ giá bị hạn chế.

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định đơn giản là khi các quốc gia giữ giá trị đồng tiền của họ ổn định đối với đồng tiền của quốc gia khác. Mục tiêu chính là đảm bảo giao dịch và kinh tế quốc tế ổn định. Việc giữ tỷ giá ổn định có thể giúp giữ giá cả ổn định, thúc đẩy thương mại quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, hệ thống này cũng có những vấn đề. Nó có thể tạo ra mất cân đối trong tài khoản vãng lai, gây khó khăn trong việc điều chỉnh kinh tế và tạo áp lực lên nguồn tài chính của quốc gia. Để giảm thiểu các rủi ro này, chính phủ có thể thực hiện đánh giá thường xuyên và điều chỉnh tỷ giá thông qua việc phá giá hoặc tăng giá. Khi hệ thống này tồn tại như một chế độ đa phương, các quốc gia có cơ hội điều chỉnh giá trị đồng tiền để phù hợp với tình hình kinh tế.

Xem thêm: Tỷ giá hối đoái thả nổi – Floating Exchange Rate là gì?

Đặc điểm của Fixed Exchange Rate là gì?

Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu đặc điểm của Fixed Exchange Rate là gì:

 • Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định là khi giá trị đồng tiền trong nước được xác định trước đối với đồng tiền ngoại tệ và không thay đổi theo thị trường tự do.
 • Chính phủ cam kết mua bán ngoại tệ theo tỷ giá đã quy định để duy trì tỷ giá cố định. Hệ thống này có thể áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định hoặc vĩnh viễn.
 • Hợp đồng thương mại và tài chính quốc tế được ký kết bằng đồng tiền có giá trị ổn định, giúp giảm thiểu rủi ro từ sự biến đổi tỷ giá hối đoái.
 • Ưu điểm của hệ thống này là cung cấp sự ổn định và dự báo cho các giao dịch quốc tế, cũng như khuyến khích mối quan hệ thương mại và tài chính giữa các quốc gia.

Tuy nhiên, hệ thống cố định cũng có nhược điểm. Nó có thể không phản ánh đúng lực lượng cung cầu trên thị trường và tạo ra thông tin sai lệch về lợi thế so sánh giữa các quốc gia. Nó cũng có thể gây ra vấn đề về cán cân thanh toán và trở thành cơ hội cho các nhà đầu cơ khi tỷ giá cố định không phù hợp với thực tế.

Tìm hiểu thêm về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái hiện nay

Về ưu và nhược điểm của tỷ giá hối đoái cố định

Lợi ích của Fixed Exchange Rate là gì?

Khi tìm hiểu tỷ giá hối đoái cố định là gì, có thể thấy nó mang đến một loạt lợi ích quan trọng và hấp dẫn trong hệ thống tài chính quốc tế. Bằng cách gắn kết đồng tiền trong nước với một tỷ giá cố định đối với đồng tiền ngoại tệ, hệ thống này tạo ra môi trường ổn định và dự báo cho giao dịch thương mại và tài chính. Cụ thể:

Điều chỉnh tiền tệ ổn định

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định mang lại lợi ích về việc điều chỉnh tiền tệ ổn định. Khi áp dụng tỷ giá cố định, giá trị đồng tiền trong nước được xác định trước đối với đồng tiền ngoại tệ và không thay đổi theo thị trường tự do. Điều này giúp hạn chế sự gia tăng đột ngột của tiền tệ và tạo ra sự ổn định.

Khi một quốc gia áp dụng hệ thống tỷ giá cố định, tỷ giá giữa đồng tiền trong nước và đồng tiền ngoại tệ được cố định trước. Điều này có nghĩa là chính phủ cam kết mua bán ngoại tệ theo tỷ giá đã quy định khi có nhu cầu, nhằm duy trì tỷ giá cố định. Bằng cách can thiệp vào thị trường ngoại hối, chính phủ có khả năng kiềm chế sự biến động đột ngột của tiền tệ, ngăn chặn lạm phát và giữ cho giá cả ổn định trong nền kinh tế quốc gia.

Ngăn chặn hoạt động đầu cơ

Trong tỷ giá hối đoái cố định, việc can thiệp của ngân hàng trung ương và chính phủ đóng vai trò quan trọng để đảm bảo ổn định tỷ giá và giảm thiểu sự biến động không cần thiết trên thị trường ngoại hối. Việc can thiệp này nhằm hạn chế hoạt động đầu cơ và duy trì sự ổn định, đặc biệt trong bối cảnh biến động thị trường tài chính và tiền tệ toàn cầu.

Ngân hàng trung ương can thiệp vào thị trường ngoại hối bằng cách mua bán ngoại tệ để điều chỉnh tỷ giá hối đoái

Ngân hàng trung ương can thiệp vào thị trường ngoại hối bằng cách mua bán ngoại tệ để điều chỉnh tỷ giá hối đoái

Dễ dàng lập kế hoạch kinh doanh và đầu tư

Tỷ giá cố định cung cấp một lợi thế quan trọng cho các doanh nghiệp quốc tế bằng cách giúp họ dự đoán và lập kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong môi trường có tính ổn định hơn. Trong hệ thống này, tỷ giá giữa đồng tiền trong nước và đồng tiền ngoại tệ được xác định trước và không thay đổi theo thị trường tự do. Điều này giúp giảm bất định và tăng tính dự đoán trong quyết định kinh doanh của các doanh nghiệp quốc tế.

Một trong những lợi ích chính của tỷ giá cố định là việc dự đoán được giá trị tiền tệ trong tương lai. Với tỷ giá được giữ ổn định, các doanh nghiệp có thể tiến hành dự đoán chi tiết hơn về giá trị đồng tiền trong nước và đồng tiền nước ngoài, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh và đầu tư có chất lượng hơn.

Fixed Exchange Rate quan trọng đối với các công ty hoạt động quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu

Fixed Exchange Rate quan trọng đối với các công ty hoạt động quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu

Điều chỉnh tỷ giá để thúc đẩy kinh tế

Ưu điểm kế tiếp của Fixed Exchange Rate là gì? Cái này nằm ở việc cung cấp cho chính phủ một công cụ quan trọng để điều chỉnh chính sách kinh tế và đạt được các mục tiêu kinh tế quốc gia. Một trong những ưu điểm chính của hệ thống này là khả năng sử dụng công cụ tỷ giá để thúc đẩy cán cân thương mại và tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ có thể điều chỉnh giá trị đồng tiền trong nước so với đồng tiền ngoại tệ để tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu và cải thiện cán cân thương mại. Khi giá trị đồng tiền trong nước giảm so với đồng tiền ngoại tệ, các hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu trở nên rẻ hơn đối với thị trường nước ngoài, từ đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của quốc gia.

Điều này có thể giúp tăng thu nhập cho các doanh nghiệp xuất khẩu

Điều này có thể giúp tăng thu nhập cho các doanh nghiệp xuất khẩu

Tuy nhiên, người ủng hộ cũng nhận thấy tỷ giá cố định có nhược điểm, bao gồm việc điều chỉnh tỷ giá trong thời điểm cần thiết gặp khó khăn và có thể gây ra thâm hụt thương mại lớn hơn. Các công cụ phái sinh và bảo hiểm cũng có thể đạt được mục tiêu tương tự như hệ thống cố định, và hệ thống này cần chú ý đến các nhược điểm và bất lợi không thể tránh.

Hạn chế của Fixed Exchange Rate là gì?

 • Kém linh hoạt: Tỷ giá không thay đổi tự do theo thị trường, làm mất đi tính linh hoạt và khả năng thích ứng với biến động cung cầu và yếu tố kinh tế khác.
 • Rủi ro cân bằng thanh toán: Áp dụng tỷ giá cố định có thể dẫn đến rủi ro cân bằng thanh toán khi các nước không đủ ngoại tệ để thỏa mãn nhu cầu nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ từ các quốc gia khác.
 • Rủi ro từ yếu tố bên ngoài: Hệ thống này có thể bị tác động bởi biến động giá cả quốc tế, tâm lý thị trường và chính sách kinh tế của nước khác, gây ra khó khăn và rủi ro cho các quốc gia áp dụng nó.
 • Khả năng bị tấn công của nhà đầu cơ: Nếu tỷ giá cố định không phù hợp hoặc không được bảo vệ đúng, hệ thống này có thể trở thành mục tiêu của các nhà đầu cơ, gây ra biến động không mong muốn trên thị trường.
 • Giới hạn cho chính sách kinh tế của các quốc gia: Nếu mục tiêu tài chính và tiền tệ xung đột với việc duy trì tỷ giá cố định, có khó khăn và giới hạn trong việc đạt được cân bằng giữa hai mục tiêu này.

Xem thêm: Rủi ro tỷ giá là gì? Làm sao để phòng ngừa rủi ro tỷ giá?

Để vượt qua hạn chế này, cần có sự quan sát và điều chỉnh từ các cơ quan chính trị và tài chính để đảm bảo Fixed Exchange Rate hoạt động hiệu quả và ổn định. Quyết định chính sách cần được thảo luận và điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình kinh tế và tài chính của quốc gia mà không ảnh hưởng đến tỷ giá cố định đang được giữ.

Fixed Exchange Rate là gì đã được chúng tôi trình bày cụ thể và có thể thấy, hệ thống tỷ giá hối đoái cố định trong tài chính quốc tế giúp giữ cho đồng tiền trong nước có giá trị ổn định đối với đồng tiền ngoại tệ. Hệ thống này cung cấp sự dự báo và ổn định cho giao dịch quốc tế, đồng thời hạn chế hoạt động đầu cơ và biến động thị trường. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ lưỡng với các hạn chế của nó, như khó khăn trong điều chỉnh và rủi ro cân bằng thanh toán. Chính phủ cần áp dụng cơ chế quản lý hợp lý để đảm bảo hiệu quả và ổn định trong hoạt động của hệ thống tỷ giá cố định.

Rate this post
Trang Thái Hùng - tác giả của ForexDictionary

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.

Các bài viết liên quan