Volatility là gì? Thị trường tài chính gắn liền với khái niệm Volatility, việc nắm được định nghĩa của Volatility giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Volatility hay biến động thị trường, dùng để mô tả mức độ thay đổi giá trị của tài sản ở một khoảng thời gian nhất định. Trong bài viết ngày hôm nay, sanforex.me sẽ giải đáp các thông tin liên quan đến Volatility, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá rủi ro và dự đoán khả năng sinh lời trong giao dịch.

Volatility là gì trong thị trường?

Volatility là gì? Volatility hay biến động thị trường, đo lường mức độ biến động giá trị của một tài sản tài chính. Volatility chính là thước đo tiêu chuẩn để xác định các rủi ro trong giao dịch thị trường tài chính.

Tìm hiểu Volatility là gì?

Tìm hiểu Volatility là gì?

Biến động thị trường sẽ có thể bao gồm mức độ mạnh hoặc yếu. Cụ thể:

 • Thị trường biến động càng lớn thì lợi nhuận càng lớn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc đầu tư vào tài sản đó được đánh giá là mang nhiều rủi ro, vì vậy có khả năng thua lỗ cao.
 • Thị trường biến động càng nhỏ thì cho thấy tài sản đầu tư đó có tỷ lệ rủi ro thấp. Thường những điều này đúng trong thị trường trái phiếu. Tính chất của trái phiếu thường ổn định, do đó việc mua trái phiếu giống như là bảo hiểm.

Volatility của một nhóm các tài sản tác động trực tiếp đến sự biến động của các danh mục đầu tư bao gồm các tài sản này.

Nguồn gốc và ngụ ý Volatility như thế nào?

Volatility hay còn gọi là sự biến động của thị trường

Volatility hay còn gọi là sự biến động của thị trường

Lịch sử Volatility

Biến động thị trường chứng khoán lịch sử liên quan đến các biến động của giá chứng khoán trong quá khứ.

Để đo lường biến động lịch sử tương đối dễ dàng, bạn chỉ việc xác định độ lệch chuẩn của đường cong trong lịch sử của tài sản trong khoảng thời gian cụ thể.

Tuy nhiên, phương pháp này lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều, trong đó cho rằng rất phức tạp để căn cứ vào dữ liệu trong quá khứ để dự đoán sự biến đổi trong tương lai.

Biến động thị trường ngụ ý

Ngược lại, biến động thị trường ngụ ý hay implied volatility, căn cứ vào nghiên cứu mức độ rủi ro của một tài sản. Vì vậy, nó là sự biến động dự đoán ở suốt thời hạn của quyền chọn. Phí quyền chọn là một chức năng trong biến động thị trường ngụ ý, tức là khả năng biến động càng lớn thì phí quyền chọn càng cao.

Những yếu tố tác động đến sự biến động ngụ ý là:

 • Giá của quyền chọn.
 • Thời hạn của quyền chọn.
 • Lãi suất không rủi ro.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tính toán implied volatility trong nội dung tiếp theo. Tương tự các biến động trong lịch sử, biến động thị trường ngụ ý cũng có những giới hạn, gồm việc đưa ra các ước lượng lớn.

Mối quan hệ giữa biến động lịch sử và ngụ ý thị trường sẽ được nhìn nhận rõ thông qua bản chất không ổn định. Nó bất ngờ, dựa vào thời gian và đó là nguyên nhân vì sao chúng ta cần biết về biến động bất ngờ.

Công thức tính Volatility là gì?

Tìm hiểu về công thức tính mức độ biến động của thị trường

Tìm hiểu về công thức tính mức độ biến động của thị trường

Công thức tính biến động thị trường lịch sử

Để tính toán biến động thị trường chứng khoán trong lịch sử, hay ngắn gọn là độ lệch chuẩn của các biến động lịch sử một tài sản. Đầu tiên, chúng ta nhắc lại công thức tính độ lệch chuẩn:

σ(x) = √ V(x) = √ [Σ ni = 1 (xi = X̅) 2] / n

Trong đó:

 • X̅ = (Σ ni= 1xi) / n là giá trị trung bình các biến thể
 • σ: phương sai
 • xi: biến động giá tại thời điểm i
 • N: tổng số tiết

Cách dùng công thức này như sau:

 • Tính giá trị trung bình các biến thể các nội dung trong thời kỳ lịch sử.
 • Tính mức độ chênh lệch giữa mức giá đóng cửa và giá trung bình bình phương đã tính.
 • Cộng các kết quả bên trên và chia cho số kỳ.
 • Tính căn bậc hai giá trị đã có trước đó.

Tính biến động thị trường ngụ ý

Có thể thấy, biến động lịch sử khá đơn giản để tính toán. Ngược lại, để tính biến động thị trường ngụ ý, sẽ khó hơn. Phần lớn sẽ căn cứ vào mô hình Black & Scholes.

Mô hình này hỗ trợ nhận biết giá trị lý thuyết của một quyền chọn của 5 dữ liệu:

 • Giá cổ phiếu cơ sở hiện tại
 • Thời gian còn lại của quyền chọn trước khi hết hạn (tính theo năm)
 • Giá áp dụng được thiết lập cho quyền chọn
 • Lãi suất không rủi ro
 • Biến động giá cổ phiếu

Quan trọng chính là lưu ý rằng biến động thị trường tài chính, ngụ ý và lịch sử, giá trị luôn dương. Hiện chưa tìm thấy biến động tiêu cực.

Hệ số biến động trong Forex hay đòn bẩy hoạt động

Mức độ biến động, hay đòn bẩy hoạt động, thể hiện phần trăm biến đổi của một tài sản so với sự thay đổi của chỉ số trong cùng một thị trường.

Các minh họa về Volatility

Một minh họa để bạn dễ hiểu, giả sử một nông dân trồng ngũ cốc lo lắng về biến động thị trường chứng khoán sẽ ảnh hưởng đến giá lúa mì.

Khi giá giảm từ €100/tấn xuống €60/tấn thì bạn có thể hạn chế rủi ro thông qua quyền chọn bán với mức €70/tấn. Trường hợp giá giảm xuống €60 hoặc €50, trong phạm vi quyền chọn sẽ được bán với mức €70/tấn và vì vậy khoản lỗ sẽ nằm trong mức €30/tấn.

Nếu rủi ro thấp, giá trị quyền chọn sẽ thấp. Ngược lại, nếu rủi ro lớn, giá trị quyền chọn sẽ lớn vì toàn bộ các nhà sản xuất ngũ cốc đều muốn đề phòng.

Trường hợp cầu lúa mì lớn hơn cung, sự biến động cổ phiếu có thể lớn do tình trạng sản phẩm thiếu hụt.

Làm gì khi biến động của thị trường xảy ra?

Chúng tôi có gợi ý cho các bạn các loại lệnh và tham số hữu ích cho toàn bộ các phương pháp giao dịch. Qua đó, hỗ trợ các trader kiếm được lợi nhuận như ý muốn dù thị trường biến động mạnh mẽ. Hãy theo dõi và xem thêm nhiều bài viết của chúng tôi.

Nên hành động như thế nào trước Volatility?

Nên hành động như thế nào trước Volatility?

Khi thay đổi các chiến lược giao dịch ở nhiều thị trường khác nhau để có nhiều cơ hội giao dịch được xem là thị trường biến động mạnh mẽ. Vậy nên làm gì nếu biến động thị trường xảy ra? Cụ thể:

 • Giảm mức trượt giá lớn nhất của thị trường thông qua các lệnh dừng.
 • Giảm hoặc ngăn chặn thua lỗ tuyệt đối các đơn đặt lệnh ở phạm vi trống giá.
 • Xác định khả năng tiến hành lệnh kế tiếp thông qua kích hoạt quyền chọn thiết lập một phần và cho phép thiết lập từng phần lệnh.
 • Tiến hành các lệnh giới hạn và chốt lời cả khi giá tăng đột ngột như các lệnh thị trường.
 • Hạn chế mở lệnh bởi mở rộng chênh lệch, nếu không có biến động thực sự trên thị trường.

Các chỉ số nên biết liên quan đến Volatility

Chỉ số biến động thị trường (VIX)

Chỉ số chính được dùng để xác định sự biến động của thị trường chứng khoán là chỉ số VIX (chỉ số biến động viết ngắn gọn).

Chicago Board Options Exchange (CBOE) sử dụng chỉ số này để tính toán mỗi ngày. Cụ thể, lấy trung bình các các mức biến động quyền chọn mua và quyền chọn bán trên chỉ số S&P 500 (Standard & Poor’s 500). Nó sẽ cho ra kết quả biến động của S&P 500. Chỉ số VIX thể hiện mức độ lo lắng của nhà đầu tư và vì vậy nó còn có tên gọi thứ hai là chỉ số sợ hãi.

Các chỉ số Forex Volatility

Có những chỉ số kỹ thuật hỗ trợ xác định sự biến động của thị trường tài chính. Chúng được mặc định trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Các bạn có thể tải xuống nền tảng để sử dụng.

Chỉ số Forex Volatility được sử dụng nhiều nhất là phạm vi thực trung bình (ATR). Cha đẻ của chỉ số này là J. Welles Wilder, đồng thời là đồng tác giả các chỉ số RSI, parabolic SAR hoặc ADX.

Chức năng của ATR là đo lường mức độ biến động giá cả. Nhận biết phạm vi thực (TR) là độ lệch lớn nhất trong các độ lệch bên dưới:

 • Số tiền nhiều nhất trong ngày trừ số tiền ít nhất trong ngày.
 • Mức tối đa trong ngày trừ mức giá đóng cửa của ngày trước (tình bằng giá trị tuyệt đối)
 • Mức giá tối thiểu trong ngày trừ mức giá đóng cửa ngày trước (giá trị tuyệt đối)

TR đã tính toán được dùng trong tính toán ATR với công thức bên dưới:

ATR của ngày = (ATR của ngày hôm trước * 13 + TR của ngày) / 14

Bên cạnh đó, MT4 còn có một chỉ báo biến động độ lệch chuẩn. Bạn sẽ nhận biết được biến động thị trường Forex hay Forex Volatility indicator, sự biến động các chỉ số thị trường chứng khoán hay giá trị hàng hóa.

Volatility với tính thanh khoản

Tính thanh khoản trên thị trường là gì? Dựa vào tính thanh khoản mà các tài sản dễ dàng trao đổi. Thanh khoản được đo bằng:

Đồng thời, tính thanh khoản sẽ tỷ lệ nghịch với biến động giá, trên thực tế sẽ phức tạp hơn. Với khía cạnh kinh tế vĩ mô, tác động của thanh khoản đến Volatility là gì? Chúng ta sẽ xét đến 3 yếu tố:

 • Sự phát triển của tiền tệ cơ sở Hoa Kỳ và trong phạm vi đồng tiền chung châu Âu.
 • Quá trình chênh lệch tín dụng (HY và IG) ở Hoa Kỳ và phạm vi đồng tiền chung châu Âu.
 • Sự phát triển của biến động ngụ ý chứng khoán Hoa Kỳ và phạm vi đồng Euro.

3 yếu tố này giúp chúng ta khẳng định được rằng nếu thanh khoản thừa, giá có thể ổn định, bên cạnh đó sẽ làm cho biến động thị trường chứng khoán mạnh mẽ.

Biến động thị trường tài chính thế giới và những rủi ro

Volatility là thước đo tiêu chuẩn của rủi ro, như đã nói ở trên, qua đó hỗ trợ đo lường tổn hại và khả năng lợi nhuận. Với mức biến động càng lớn, rủi ro tổn thất càng lớn, tuy nhiên lợi nhuận kỳ vọng sẽ càng cao.

Phương án thích hợp nhất để hạn chế tính biến động của lợi nhuận chính là đa dạng danh mục đầu tư. Các bạn có thể sử dụng các phương pháp giao dịch khác nhau với tài khoản demo trước khi giao dịch thực sự.

Volatility là gì trong Forex?

Những rủi ro đi cùng với biến động thị trường trong forex

Những rủi ro đi cùng với biến động thị trường trong forex

Forex là một thị trường tài chính sôi động nhất hiện nay nhưng cũng được đánh giá có tính biến động lớn cùng cực kỳ rủi ro. Tuy nhiên, sự biến động có thể thay đổi.

Ví dụ: Trong một ngày có thể xuất hiện hai đỉnh biến động, sau đó là một thời điểm biến động nhẹ. Có thể xác định Volatility trong Forex thay đổi theo thời gian.

Các cặp tiền tệ có tính biến động nhất

Volatility của các cặp tiền tệ tùy thuộc vào các yếu tố dưới đây:

 • Mức độ lạm phát
 • Lãi suất
 • Ổn định địa chính trị
 • Chính sách tiền tệ
 • Nhập khẩu và xuất khẩu
 • Du lịch

Với một cặp tiền tệ, trong đó xuất phát từ nền kinh tế dựa vào hàng hóa và cặp kia xuất phát từ kinh tế dựa vào dịch vụ, đa phần rất dễ biến động. Ngoài ra, các tỷ lệ lãi suất khác nhau cũng sẽ làm cho cặp tiền tệ có sự biến động dễ dàng hơn so với một cặp tiền tệ khác.

Sau cùng, những cặp tiền chéo (không có USD) và các cặp tiền khác (không phải cặp tiền chính, chéo) nói chung biến động dễ dàng.

Biến động Yên

Yên là đơn vị tiền tệ chính của Nhật Bản từ năm 1970 đến nay. Đồng Yên do BOJ (Ngân hàng nhật Bản) phát hành, một tổ chức sẽ chịu trách nhiệm các chính sách tiền tệ Nhật Bản.

Với biến động Yên Nhật, chính sách đưa ra là kiềm hãm sự tăng giá của tiền tệ này đến lúc năng lực cạnh tranh kinh tế của quốc gia được duy trì.

Đồng Yên Nhật là một trong ba đồng tiền bao gồm đồng Franc Thụy Sĩ và đô la Mỹ được đánh giá có tính trú ẩn an toàn nhất.

Biến động Nhân Dân Tệ

Nhân Dân Tệ là đơn vị tiền tệ chính của Trung Quốc, nó được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành. Phần lớn Nhân Dân Tệ được giao dịch chung với USD.

Vấn đề định giá đồng Nhân Dân Tệ thường gây nhiều tranh cãi vì rổ tiền tệ mà nó được lập chỉ mục phần lớn dựa vào đồng đô la Mỹ. Điều này đã làm giá trị đồng Nhân Dân Tệ bị đánh giá thấp, dẫn đến định giá thấp. Vì vậy, cần giữ cân bằng các đất nước có thặng dư thương mại.

Biến động dầu

Một thùng dầu có giá trị dựa trên hai thị trường: NYMEX (New York Mercantile Exchange) và ICE (Intercontinental Exchange). Bản chất của nó là liên tiếp, tức là tính 7 ngày trong số 7 và 24 giờ/ ngày trong số 24. Volatility của dầu căn cứ vào các yếu tố sau:

 • Dữ liệu sản xuất các nước OPEC (số lượng thùng hằng ngày)
 • Cổ phiếu, thông thường là Mỹ, công bố theo lịch kinh tế tuần
 • Tình trạng địa chính trị toàn cầu
 • Giá trị của USD trên thị trường Forex

Biến động vàng

Vàng cũng được xem là nơi trú ẩn an toàn trong giai đoạn nền kinh tế suy thoái và tài chính. Volatility của vàng thường đánh giá thấp hơn do với những sản phẩm khác, kể cả lúc vàng xuống giá.

Tham khảo thêm cách tính Lot vàng – 1 pip XAU/USD là bao nhiêu?

Biến động Bitcoin

Bitcoin, một loại tiền điện tử hàng đầu hiện nay, một tài sản được phổ biến trong những năm gần đây. Mặc dù nó hấp dẫn các nhà đầu tư trẻ nhưng Ủy ban Châu Âu lại có nỗi lo nhất định với tài sản này.

Như vậy, chúng ta đã biết Volatility là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đối với việc định hình thị trường tài chính. Thuật ngữ này liên quan đến mức độ biến động thị trường mà cụ thể đó là giá trị của tài sản. Chính vì thế mà khi tiến hành phân tích thị trường, bạn không thể bỏ qua yếu tố này nếu muốn giao dịch hiệu quả. Bên cạnh đó, sau khi phân tích tính biến động của thị trường, các bạn cần xây dựng chiến lược giao dịch thông minh. Hãy theo dõi trang web sanforex.me để khám phá thêm nhiều thông tin bổ ích.

Rate this post
Trang Thái Hùng - tác giả của ForexDictionary

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.

Các bài viết liên quan